Dziś jest 18 Kwiecień 2015 - Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Go¶cisława mapa strony strona główna
Aktualności
Nabór na członka komisji konkursowej

Nabór na członka komisji konkursowej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2015 r. Nabór na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w...

utworzono: 16-04-2015
więcej
Drugi otwarty konkurs ofert

Drugi otwarty konkurs ofert

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2015 Wójt Gminy Obrzycko z dnia 15 kwietnia 2015 r. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014...

utworzono: 16-04-2015
więcej
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

utworzono: 13-04-2015
więcej
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej treść obwieszczenia

utworzono: 08-04-2015
więcej
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Obrzycko, dnia 01.04.2015 r. I N F O R M A C J A Urząd Gminy w Obrzycku informuje, że: - w dniu 13 kwietnia 2015 roku o godz. 12 00 w Urzędzie Gminy Obrzycko odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw...

utworzono: 01-04-2015
więcej
KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr

utworzono: 01-04-2015
więcej
IV Sesja Rady Gminy Obrzycko

IV Sesja Rady Gminy Obrzycko

Obrzycko, dnia 19.03.2015 r. PBR.0002.2.2015 ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje IV Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się w dniu 27 marca 2015 roku o godz. 14 00 w świetlicy wiejskiej w...

utworzono: 20-03-2015
więcej
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów „zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obrzycko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obrzycko, dnia 16.03.2015 r. PBR.6720.5(1).2014 PBR.6720.6.2014 PBR.6720.5(2).2014 PBR.6720.5(4).2014 PBR.6720.5(3).2014 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do...

utworzono: 17-03-2015
więcej
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin”  oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin” oraz projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego

Obrzycko, dnia 16.03.2015 r. PBR.6722.4(1).2014 PBR.6722.5.2014 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu...

utworzono: 17-03-2015
więcej
ODPADY - Zawiadomienia

ODPADY - Zawiadomienia

W załączeniu harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz ZSEiE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) do pobrania: Harmonogram Gmina Wielkogabaryty 2015 Harmonogram Gmina ZSEiE 2015

utworzono: 16-03-2015
więcej